Rola precyzji w budownictwie

Sukces w pracach budowlanych wymaga przede wszystkim jednego czynnika- precyzji. Precyzja w pracach budowlanych jest bardzo istotna z wielu względów. Wydawać by się nam mogło, że ludzie pierwotni, którzy tworzyli szałasy, nie specjalnie martwili się różnymi kwestiami technicznymi, dotyczącymi nacisku, termoizolacji itd. W rzeczywistości szałasy też muszą być tworzone precyzyjnie, aby gwarantowały ciepło, bezpieczeństwo i […]

Czytaj dalej

Badania fokusowe

Aby opracować optymalne programy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, zaplanowaliśmy badania fokusowe z udziałem nauczycieli i przedsiębiorców. Celem badań jest identyfikacja potrzeb i oczekiwań nauczycieli oraz określenie szans i barier istniejących w przedsiębiorstwach. Zaplanowaliśmy 10 FGI (focus group interview) z udziałem pięciu przedstawicieli przedsiębiorstw i pięciu przedstawicieli kadry zarządzającej szkół, kształcących w branżach: administracyjnej, ekonomiczno-handlowej, informatycznej, telekomunikacyjnej […]

Czytaj dalej

Automatyczna analiza techniczna

Zautomatyzowany system wspierania procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych na polskim rynku papierów wartościowych. Celem aplikacji StockAssistant jest wspieranie decyzji inwestycyjnych poprzez przedstawianie przetworzonej w zautomatyzowany sposób, informacji o aktualnych kursach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Aplikacja wspiera podejmowanie decyzji inwestycyjnych związanych z rynkiem akcji, przede wszystkim w zakresie: -definiowania strategii inwestycyjnych na […]

Czytaj dalej