Odrolnienie działki pod budowę domu

0
915

Każda z opisanych w poprzednim artykule możliwości zobowiązuje nas w pierwszej kolejności do odrolnienia gruntu. Proces ten jest konieczny do tego, aby móc przekształcić działkę w budowlaną i rozpocząć czynności związane z budową. Procedura ta nie tylko nadaje działce innego charaktery, ale także usuwa ją z ewidencji gruntów rolnych.

Procedura odrolnienia przeprowadzana jest przez gminę. Nie dzieję się to, co raz na tydzień, czy co kilka dni. Proces ten odbywa się w momencie uchwalania nowego planu zagospodarowania przestrzennego. To właśnie wtedy może zapaść decyzja od wyłączeniu wskazanych we wniosku gruntów.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku na wyłączenie naszej działki z ewidencji gruntów rolnych. Jeżeli ziemia, na której znajduje się nasza działka należy do klas I, II, III, III a, III b potrzebna jest wymagana zgoda. Podobnie w przypadku, gdy ziemie należą do klas IV, IV a, IV b, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Stosowny wniosek jesteśmy zobowiązani złożyć do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami ulokowanego w budynku starostwa powiatowego, na którym znajduje się posiadany przez nas grunt.

Wraz z wnioskiem musimy złożyć szereg dokumentów, tak, aby mógł zostać uznany z prawidłowy. Po pierwsze dokument potwierdzający własność gruntu. Po drugie uzyskany wcześniej odpis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Dołączyć musimy również wypis z rejestru gruntów wzbogacony o mapę ewidencyjną oraz kopię mapy działki z planem jej zagospodarowania.

Proces ten wymaga uiszczenia odpowiednich opłat, jeżeli zabudowania, które mamy zamiar postawić na owej działce przekraczają łączną powierzchnię 500 m kw.. Poniżej tego pułapu jesteśmy zwolnieni z opłat ustalanych w tym przypadku przez pracowników starostwa powiatowego.