Automatyczna analiza techniczna

0
1125

Zautomatyzowany system wspierania procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych na polskim rynku papierów wartościowych.

Celem aplikacji StockAssistant jest wspieranie decyzji inwestycyjnych poprzez przedstawianie przetworzonej w zautomatyzowany sposób, informacji o aktualnych kursach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Aplikacja wspiera podejmowanie decyzji inwestycyjnych związanych z rynkiem akcji, przede wszystkim w zakresie:

-definiowania strategii inwestycyjnych na podstawie analizy techniczej (AT) poszczególnych sółek i indeksów GPW,
-informowania poprzez powiadomienia o zaistniałych sygnałach kupna/sprzedaży na podstawie zdefiniowanych strategii inwestycyjnych,
-analizę zdefiniowanych strategii inwestycyjnych w oparciu o dane historyczne,
-analizę techniczą rynku giełdowego (kursów akcji spółek i indeksów GPW),
-monitorowanie notowań giełdowych,
-obsługę portfela wraz elementami zarządzania ryzykiem.