Badania fokusowe

0
1247

Aby opracować optymalne programy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, zaplanowaliśmy badania fokusowe z udziałem nauczycieli i przedsiębiorców. Celem badań jest identyfikacja potrzeb i oczekiwań nauczycieli oraz określenie szans i barier istniejących w przedsiębiorstwach.

Zaplanowaliśmy 10 FGI (focus group interview) z udziałem pięciu przedstawicieli przedsiębiorstw i pięciu przedstawicieli kadry zarządzającej szkół, kształcących w branżach: administracyjnej, ekonomiczno-handlowej, informatycznej, telekomunikacyjnej i marketingowej.

Na podstawie wyników badań fokusowych zostanie opracowany program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, dostosowany do potrzeb rynku pracy i rozwijających się branż usługowych w Polsce.

Badania fokusowe prowadzi Bison Consulting S.A. we Wrocławiu.