Jak wybrać konto maklerskie?

0
299

Inwestowanie w różne narzędzia finansowe stało się modne. Jednak trzeba pamiętać, że wiąże się ono z dużym ryzykiem. Aby móc zacząć inwestować niezbędne jest posiadanie konta maklerskiego. Dziś doradzimy Wam, jak znaleźć najlepsze.

Czym jest konto maklerskie?

Można pokusić się stwierdzenie, że założenie konta maklerskiego jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia inwestowania na giełdzie. Zasadniczo samo założenie zazwyczaj nie wiąże się z żadnymi kosztami, natomiast trzeba liczyć się z tym, że dostęp do pakietu notowań może być płatny. Krajowy depozyt papierów wartościowych podaje, iż obecnie jest ponad 1,5 miliona kont maklerskich i ta liczba co roku rośnie. Domy i biura maklerskie muszą być nadzorowane przez KNF. Istnieje też możliwość skorzystania z oferty zagranicznych brokerów. Warto wiedzieć, co kryje się pod pojęciem rachunku maklerskiego. Jest to rodzaj rachunku, który służy do przechowywania instrumentów finansowych czy papierów wartościowych. Za jego pomocą można zlecać różnego rodzaju transakcje zarówno kupna, jak i sprzedaży. Jest to też elektroniczny zapis transakcji zawieranych przez posiadacza, który może być osobą prywatną, ale też prawną. Warto wiedzieć, że w przypadku osób fizycznych konieczna jest pełnoletność. Rachunek maklerski nie jest tym samym co konto bankowe. W przeciwieństwie do niego składa się nie z 26 cyfr, lecz 8.

Gdzie założyć konto maklerskie?

Warto wiedzieć, że konto maklerskie można założyć online, ale też stacjonarnie. Wystarczy udać się do banku bądź biura maklerskiego. Całość nie powinna zająć więcej niż 30 minut. Do tego należy posiadać ważny dowód tożsamości. Niezbędne jest też wypełnienie ankiety MIFID, dzięki której można sprawdzić swoją wiedzę, ale też doświadczenie. Oczywiście każda inwestycja jest ryzykowna i może łączyć się ze stratą części bądź wszystkich środków. Niestety większość inwestorów notuje straty. Trzeba również zastanowić się, w jaki sposób będziecie wykorzystywać swoje konto maklerskie. Możecie zastosować inwestycje krótkoterminowe, czy też długoterminowe. Na giełdzie papierów wartościowych można kupować i sprzedawać nie tylko akcje czy prawa do akcji, ale też obligacje, ETF, czy certyfikaty inwestycyjne, a nawet pochodne instrumenty finansowe, do których zaliczamy kontrakty. Za pomocą rachunku maklerskiego można nawet nabyć produkty strukturyzowane, czy jednostki uczestnictwa w funduszach.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Warto pamiętać, by wybrać rachunek maklerski, który znajduje się na stronie KNF, gdyż w takim przypadku bezpieczeństwo jest większe. Środki zapisane są objęte systemem rekompensat krajowego depozytu papierów wartościowych. Jeżeli doszłoby do upadku domu maklerskiego, to nie trzeba obawiać się, że inwestor straci wszystkie swoje środki. Może je odzyskać nawet w 100%, przy czym ich równowartość nie może przekraczać 22 tys. zł. Domy maklerskie czy firmy inwestycyjne, których siedziba znajduje się poza Polską czy terenem Unii Europejskiej nie są pod kontrolą KNF ani Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Trzeba wiedzieć jeszcze, że brokerzy z państw Unii Europejskiej podlegają pod jurysdykcję prawną w swoim kraju, a to oznacza, że ewentualne sprawy będą toczyć się przed tamtejszymi sądami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here